Vioolles Den Haag
 

  Vioolschool LeidschenveenVioolschool Leidschenveen werkt niet met jaarcontracten, en daarom hoeft de leerling in vakanties niet door te betalen. Er wordt betaald voor de les die de leerling krijgt. Wel geldt de regel: Een les dient uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wordt dit niet gedaan, dan moet de vioolschool de les alsnog in rekening brengen.


Het tarief voor een vioolles is 30,- euro (sinds augustus 2016). 


Met ingang van1 juni 2021 betalen alle leerlingen een jaarlijkse contributie van 50,- euro. Deze contributie is voor lesmateriaal, administratiekosten en bekostiging van het jaarlijkse leerlingenconcert. Bij vroegtijdig stoppen met de vioollessen is geen restitutie mogelijk.Contact : Vioolschool Leidschenveen

                Baarssingel 29

                2492MG Den Haag

                Tel : 06 24948832 / 070 3501821

                Email     : [email protected]

                Website : www.vioolschool-leidschenveen.nl


               KvK - nummer  : 27369309

               Bankrekening   : NL09ABNA0837095654